Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

D.N.A.

Ἐμπρὸς στὸν καθρέφτη,
Μελετῶ τὰ σημάδια,
Ποὺ φέρω ἐκ γεννετῆς στὸ δέρμα μου.

Εἶναι μιὰ προφητεία
Μία ἀπόκρυφος βουστροφηδὸν γραφὴ
Λέει πῶς, πότε
Θὰ ζήσω, θὰ πεθάνω.

Χρόνια κλεισμένος στὸ σπίτι,
Πασχίζω ν’ άνακαλύψω τὸν κώδικα
Ποιὸς τὰ ᾿γραψε
Πῶς θ’ ἀποδράσω.

Τὸ σῶμα εἶναι ἡ μοῖρα μου
Πεθαίνοντας,
Ἀντιλαμβάνομαι μὲ τρόμο,
Ὅτι τὰ στίγματα ἦταν στὸν καθρέφτη
Κι ὄχι στὸ σῶμα μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου