Κυριακή, 28 Ιουλίου 2013

Λίγο πρὶν μᾶς κατασπαράξουν


Ὕαινες περιτρέχουν τὸ ἐξωτερικὸ τ’οὐρανοῦ
Ἀναζητοῦν ἄνοιγμα γιὰ νὰ εἰσέλθουν στὸν κόσμο
Τὰ δένδρα ἐξανεμίζονται,
Ἐλευθερώνοντας τὰ ξυλιασμένα οὐρλιαχτὰ τῆς γῆς.

Ἡ φράου Μέρκελ φορεῖ ἕναν ξύλινο φαλλό,
Καὶ σοδομεῖ τὸν πρωθυπουργὸ
Ἀπ’τὸ στόμα του βγαίνουν κακαρίζοντας ὄρνιθες.

Δειπνῶ ἐνῷ ἡ τυφλὴ μητέρα μου πλέκει
Ἡ ὑπηρέτρια περιφέρεται γυμνὴ
(ἔχει γλουτοὺς δορκάδος)
-«Οἱ σκέψεις σου,» λέγει σκωπτικά,
»Εἶναι ἀναθυμιάσεις τῆς τροφῆς σου»
Παλεύομε καί, -τῆς τὸν χώνω πρηνηδὸν στὸ πάτωμα
-«Ἴιι!» φρίττει ἡ μάνα μου καὶ μᾶς κεντᾶ μὲ τὶς βελόνες
Τὸ παράθυρο θρυμματίζεται,
Εἰσβάλλοντας ἕνα τεράστιο ῥύγχος ὕαινας.


ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙ: