Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

Ὁ νεκρὸς


Ζῶ σ’ ἕνα ἀπομονωμένο σπίτι,
Γεμάτο βαριὰ ἔπιπλα,
Ἀναμνήσεις,
Θαμβὲς οὐσίες.
                       
Ξυπνῶ ἀπὸ βίαιους κτύπους, δυνατοὺς
Ἐργάτες κατεδαφίζουν τὴ στέγη, τὰ παράθυρα,
Ἄγνωστοι ἀφαιροῦν τὰ ἔπιπλα.
Σκεπάζω τὸ κεφάλι μου
Εἶμαι - δὲν εἶμαι
Ἀνασαίνω μὲ δυσκολία.

Νύχτα
Ὅλοι ἔχουν φύγει
Ἕνα ποτάμι περνᾶ μέσα απὸ τὸ σπίτι
Στέκω μέχρι τὰ γόνατα στὸ νερό,
Μ’ ἕνα ψωμὶ στὴ μασχάλη.
Στὸ ‘ρεῦμα τῶν ὑδάτων διαλύεται ἡ σελήνη
Στὸ ‘ροὴ τοῦ χρόνου έξαφανίζεται ἡ μορφή μου.

Μασῶ ἀφηρημένα
Πραγματικότητα ἤ  ὄνειρο,
Ἀπὸ τὴν ἴδια ζύμη γίνονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου